Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
25 novembre 2009 3 25 /11 /novembre /2009 22:10

 


سبحان من اقضى و احكم و علم الإنسان مالم يعلم .

قصيدة التوسل من نظم الشيخ الحاج محمد بن علي المسفيوي .


الازمة : الحربة


يــــــــــا غفــــار الذنـــوب برحمتــك تغفر لييـــا

ورحــــم انهـــــــــار انمــــــــوت افقبــــــــــــري


المقطع الأول : القسم الأول 


يارب الكاينــات من لا تخفــــــــاه اخفييـــــــــــــا

يا من بيــــــــــدو قـــــــــــوتي او آمــــــــــــري

أنت الحي الجليل يـا عــــــــالم عن ما بييــــــــــا

ومطالع عن مـــــــــا اخفـــــــــــى ابســــــــــري

غفار الذنب ما ايحــــــــافي عبــدو فخطييـــــــــا

من بيــــــــــــــدو قـــــــــــوتي و آمــــــــــــــري

اخلق جسمي اضعيف و عطــــاني كل اعطييـــــا

ولهـــــم لطــــــريق الصـــــــــــلاح فكــــــــــري

لكن اغفلت بالشرط اللـــــي افـــــرض اعلييــــــا

ليه ارجعــــــت وقلـــــــــت لــــــــو ابســــــــري


الازمة : الحربة


يــــــــــا غفــــار الذنـــوب برحمتــك تغفر لييـــا

ورحــــم انهـــــــــار انمــــــــوت افقبــــــــــــري


المقطع الثاني القسم الثاني  


رحمتـــك للخلــــق ســابقــــا فيهـــــا طــــامـــع كـــل من اذنب

اقــــوال اروينـــــا امحققـــــا بيهـــا كـــــل اعقيــــل اينضـــرب

قــــولتي يا ذ العــز والبقـــــا للقلـــــــم فاللــــــــوح انكتـــــــب


اكتب يا لقلم كل أشيـــــا عنــدي محصييـــــــــــا

وتــــــأذب لجــــــــــلالتــــــــــي وقـــــــــــــدري

أنت الحي لجليل ما يعجز شـــــاين اعلييــــــــــا

نبســـــط عن جمــــــع العبـــــــــــاد ســـــــــري

ثواب ارحيـــم بر جيد كـــــــــامل لعطييــــــــــــا

فضلـــــــي عــــل لعبـــــــــاد ليــس يعـــــــــــري

ارحمتي سابقا العبدي بســــــــــرار اقوييـــــــــا

نسبل عنــــــــو فــــــــالذنــــــــــوب ستـــــــــري


الازمة الحربة


يــــــــــا غفــــار الذنـــوب برحمتــك تغفر لييـــا

ورحــــم انهـــــــــار انمــــــــوت افقبــــــــــــري


المقطع الثالث القسم الثالث 


يــا غفـــار الذنب و الخطـــــــا اغفرلــــي في ســـــاير الأثــــام

يــــا جيد يا كــــــامل العطـــــا يـــــــا من لا يسهى ولا اينـــــام

ارحمتــك للخلــــق باسطـــــــا مبسوطة عن ساير الـــــــــدوام


غاني عن كل خلق لو ايجتمعـــــــوا لبرييـــــــــا

جـــــــــن وآنــــس و البـــــــــادي و حضـــــري

طاعتهم فاش جـات السرييــــــا و الجهرييـــــــا

و المعصييــــــــــــــــا هكــــــــــذاك نــــــــــدري

بحر الكرام فيه جمع اعبــــــادك محصييــــــــــا

بمــــــــدادو يبـــــــــرى اسقـــــــــــام ضـــــــري

آش أنا فالوجــــود وفعـــــــــالي شنهييــــــــــــا

واش اانهــــــــو فــــالوجـــــــــــود قـــــــــــدري

لكن نعرف يا اكريــــم افعــــــــالي دونييـــــــــــا

اوزاري بيهـــــــــــا اثــــــقـــــــــال ظهـــــــــري


الازمة الحربة


يــــــــــا غفــــار الذنـــوب برحمتــك تغفر لييـــا

ورحــــم انهـــــــــار انمــــــــوت افقبــــــــــــري


المقطع الرابع القسم الرابع 


كهلي حمل الذنب مـــا اقــــواه من شر افعـــــالي افنى و كــــل

و الساكن فقــرايحــــــي ادواه مكســـور من الــذنب و الثقــــل

غلبتني نفسي امـــع اهــــــواه شركونـــي فالــــروح و العقـــل


النفس افكل يوم جـــــارت عني حر بييـــــــــــــا

زادت قبــــــــــــــح افعــالهــــــــــا افشـــــــــري

شهواتها فجـوارحي شهـــــــــوا شيطانييـــــــــا

ملكتنـــــــــي ونـــــــــا افكيـــــــــد صغـــــــــري

وبقيت ايسير عندهـا طايــــــع دون الوييــــــــــا

نخدمهـــــــا طــــــــول الـــــبدى افعصــــــــــري

صربت قلبي اعلى الذكر و طــريق السونييـــــــا

زايـــــد من كــــــــرب الـــــــــوزار مكــــــــــري


الازمة الحربة


يــــــــــا غفــــار الذنـــوب برحمتــك تغفر لييـــا

ورحــــم انهـــــــــار انمــــــــوت افقبــــــــــــري


المقطع الخامس القسم الخامس 


منادي نــادى اعلى السفـــــــر إيوكـــض القــــــــوم للرحيـــل

و نايا مــــــا جبتلــــو اخبـــــر غـافل عن نهج الهدى اغفيـــل

ثايه افمهـــــــــامــه لقفــــــــر خـارج عل لحدود و السبيــــل


السفر اطويل و الخبير تاه افـــأرض اخلييــــــــا

ولا زالـــــــــــت اعلى النجــــــــــى انبــــــــــري

وعلم الشيب بــان ونشر حلــــــــة سكرييـــــــــا

وعلمنــــي حــــــــالك الدجــــــــا ابفجـــــــــــري

خايف يا عــــــالم الخفى للثــــــــوبا لمنييـــــــــا

قبــل انوجــــــــــــد للرحيــــــــــل سفــــــــــــري

جــــاوز اجرايمـــــــي وثبتنــــــي يا والييـــــــــا

كـــــــان نقضـــــــى فالحيـــــــــــاة عمــــــــــري

انشهذ ساعت القضى بالكلمـــــة القد السييـــــــا

بيهــــا نخثــــــــــم فالقــــــــــــــوال ذكــــــــــري


الازمة الحربة


يــــــــــا غفــــار الذنـــوب برحمتــك تغفر لييـــا

ورحــــم انهـــــــــار انمــــــــوت افقبــــــــــــري


المقطع السادس القسم السادس  


يا عالـم لشيـــــــات ذا لجــــــــلال اختملــي بــالخيــر ولهـــــــدا

اقبل مني صالـــــــح لعمـــــــــــال روحــي ليك اتـروح ساعـــدا

وجعلني في ســاعت الســــــــــآل ثـابث افــوقت المشـــــاهــــدا


آه اعلييا آه ســـــاعت الشــــــــدا آه اعلييــــــــــا

يــــــوم نسنـــــــــــد فالثــــــــــراب ظهـــــــــري

اوسألوني امـــلاك باللوغـــــــــا السريانييـــــــــا

كيــــــف ايكــــــون اقبــــــالهــــــم عــــــــــدري

ايجي رومـــان بعدهـــم ايسجــــــل لقضييــــــــــا

ليـــــــــــــــه انقيــــــــــــد فــالكفـــــــــان وزري

وكذاك ساعت الحشـــر اهوالــــــــو مروييــــــــا

خمسيــن آلف سنــــــة احســـــــــاب نـــــــــدري

عند الصيــراط كـــــــون لي لا تزلـــــغ بييــــــــا

حتــى نظحـــــــــى عـــن علـــــــوه نجــــــــــري


الازمة : الحربة


يــــــــــا غفــــار الذنـــوب برحمتــك تغفر لييـــا

ورحــــم انهـــــــــار انمــــــــوت افقبــــــــــــري


المقطع السابع  القسم السابع 


اعتقني يـــا عاثــــق الرقـــــــاب من ذيك الوقفــا الهــــــايـــــــلا

هون عنــي كل مــــا اصعــــــاب يوم اتكـون النــــاس ذاهـــــــلا

والمـــخ بحـــر الصهـوض ذاب والشــمس مثـــل النـــار شاعلا


وكتابي منشور بالفعـــال انقبضــــو بيدييــــــــا

فيه جميــــــع اللــــي اخفــــــــــى انــــــــــوري

استر ثما افضايحي مــــــا ننظــــــر سوييـــــــا

حرمــــــت مصبـــــــاح الوجـــــــود بـــــــــدري

محمد شافع الخــــلايق خــــاثـــــــم لبييــــــــــا

فالجنـــــــا نبغــــــــي احـــــــــــداه قصــــــــري

ننجى بشفاعتــــو ونـــــدرك همـــــة علييــــــــا

و ايشيــع بامـــــدح الكــــــريــــــــم خبــــــــري

ايقول بن اعلي اقـــوالك عنــــــدي مروييــــــــا

ودخــــــــــل لـــــــدار النجـــــــــى ابســـــــــري

آراوي خــــوذ حلتــــي منـــي ليـــك اهذييــــــــا

وعنــــــى بيهـــــــا لا اتكــــــــــــون غـــــــــري

وطلب من عالم الخفى يغفر ليــــــك او لييــــــــا

وشــــــــرح ابفــــــــن لعلــــــــوم صــــــــــدري

وسلامـــي للشيــــاخ هبتـــو بنســـوم اذكييــــــا

يشملهـــــــــم طــــــــول البــــــدى عنبــــــــري

رسمي معلوم فـــاسفي مــــــداح الأولييـــــــــــا

واجــــــــب لله الكــــــــــريــــــــــــم شكـــــــــري


الازمة : الحربة


يــــــــــا غفــــار الذنـــوب برحمتــك تغفر لييـــا

ورحــــم انهـــــــــار انمــــــــوت افقبــــــــــــري

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


تمت بحمد الله جل جلاله

 

من خـــــــــــزانـــــــــــة


سعيد المفتاحي 


فرنســــــا 

 

Partager cet article

Repost 0
Published by El Melhoun.Patrimoine de L'humanité. - dans روائع من ديوان الملحون
commenter cet article

commentaires

الملحون فن إنساني

  • : El Melhoun, Patrimoine de L'humanité.
  • El Melhoun, Patrimoine de L'humanité.
  • : المكان رحب يتسع لكل فنان بل لكل إنسان فتعالوا نهدي أريج عطر الإنسان للإنسان نتنفس عبق الماضي نرشف من رحيق الحاضر ونهفو للمستقبل الدعوة عامة والمحبة تامة والود موصول
  • Contact

El Melhoun.patrimoine De L'hum

  • El Melhoun.Patrimoine de L'humanité.
  • Si le patrimoine culturel, dans son acception la plus étroite, peut être considéré comme un ensemble de symboles et de mouvements nés de l’Histoire, ensemble qui se morcelle en une multitude de traditions populaires où se côtoient vérité e
  • Si le patrimoine culturel, dans son acception la plus étroite, peut être considéré comme un ensemble de symboles et de mouvements nés de l’Histoire, ensemble qui se morcelle en une multitude de traditions populaires où se côtoient vérité e

فن الملحون ديوان المغاربة 564857_3462386271640_435486104_n.jpg

Rechercher

بين البارح واليوم

   

من دوان الملحون

صوت الملحون

 إن السكون و الثبات يؤديان حثما إلى الإجترار ,
 وهذا الإجترار سيؤدي إلى الموت , موت الإبداع ,
 وهذا هو أكبر خطر على الملحون
ولذلك فإن الواجب يفرض العمل بقوة وصمود
 من أجل إسماع صوت الملحون
 في زمن كثر فيه الزعيق و الصخب الموسيقي
-------------copie-1.jpg3--kjj.jpgالمرحوم الشاعر محمد العناية
-------------copie-2.jpgEl-Hachemi-Guerouabi.jpg
المرحوم الفنان الجزائري المتميز الهاشمي الكروابي

الملحون المغربي

 

 

كان الملحون وسيبقى جنسا أدبيا
وفنيا يقوم قبل كل شيء على الكلمة

Catégories

أيام زمان

04في الصورة من اليمين إلى الشمال:
 الفنان الشيخ أحمد أكومي شفاه الله
الشيخ عبد الرحمان على آلة الإقاع ,
 الفنان فقيد فن الملحون الحاج الحسين التولالي, 
المرحوم علال السويسي عازف الكمان ,
 الفنان السي علي شفاه الله ,
 والراحل بنعيسى الحجام القصباوي,
 موحى التولالي: الصورة بمدينة مكناس

رحم الله عرابة مكناس الشيخ الوالي
فيلسوف الملحون سيدي عبد القادر العلمي

الشيخ بنعيسى الشليوي الفاسي
والشيخ بن غانم السلاوي
والعازف المتميز بن يوسف : رحمهم الله
03
 الشيخ محمد الخياطي بوتابث,
 و
المرحوم الشيخ إبن عبد الله المكناسي ,
 العازف المتميز علال السويسي رحمه الله ,
 الراحل بنعيسى الحجام القصباوي

الكلام المرصع


فـــــــــــــــن الملحــــــون فن ســــانــــي

الشيخ سيدي ادرس العلميالسلطان والشاعر الملحوني مولاي احفيظ       

الشاعر الحاج محمد بن راشد